SUSHI STYLE

SUSHI STYLE By Khate Horasilp รูปแบบซูชิ โดย เขตต์ โหรศิลป​์

มีหลากหลายประเภท พอจะแยกได้ ดังนี้

Nigiri Sushi and Maki Sushi

1.Nigiri Sushi (นิกิริ ซูชิ)
เป็นซูชิหลักที่คนส่วนใหญ่รู้จัก และร้านอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีนิกิริเป็นพื้นฐานหลักในการขาย โดย ซูชิจะมีลักษณะข้าวปั่นเป็นก้อน รูปวงรีแล้ววางเนื้อปลาดิบชนิดต่างๆ รวมถึงหอย อาหารทะเลแทบทุกประเภท ไว้ข้างบน โดยอาจจะป้ายวาซิบิระหว่างเนื้อปลา แล้วปั่นเป็นรูปกินเป็นคำๆ พร้อมกับ Soy Sauce และ ตกแต่งด้วย Ginger กับ Wasabi

Maki Sushi

2.Maki Sushi (ซูชิโร)
ซูชิโรเป็นการมัวนสาหร่ายทะเล หรือ แผ่นแป้งที่ทำจากเมล็ดถั่วเขียว ถั่วเหลือง แตงกวาญ เข้ากับข้าวแล้วม้วนเป็นโร Roll โดยใส่ไส้ข้างแตกต่างกันตามแต่จะสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังมีการวางเนื้อ และผัก ตกแต่ง เติมรวดลายไปบนโร และมีวิธีในการตัดหลายกหลาย ไม่ว่าจะตัดตั้งแต่ 2 4 5 6 8 10 หรือมากได้ตามความต้องการของSushi Chef และมีการวางโรแบบแนวตั้ง แนวนอน โรต่อแผ่น ตัดแผ่น โดยปกตมีรูปแบบในการทำแบ่งได้ 3 แบบใหญ่ด้วยกัน
(1) สาหร่ายใน คือ การวางข้าวบนแผ่นสาหร่ายแล้วกลับด้านเพื่อโรแล้วให้ข้าวอยู่ด้านนอก เพื่อความสะดวกในการวางเนื้อปลา หรือผักต่างๆตกแต่งรวดลายบนโรได้อย่างหลากหลาย
(2) สาหร่ายนอก คือ
รูปแบบการห่อที่ให้สาหร่ายอยู่ด้านนอก ซึ่งทำให้รสชาติและการรับรู้รสเวลากินแตกต่างกันและบางครั้งสะดวกในการชุปแป้งทอดได้ดี
(3)การตัดห่อเป็นรูปแบบต่าง คือ
การทำเป็นกรวย เพื่อสะดวกในการถือไปรับประทาน หรือการตัดสาหร่ายเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อสะดวกในการห่อข้าว หรือใช้พันเนื้อกับข้าว บางครั้งมีการตัดและต่อเพื่อทำเป็นรูปต่างๆเช่นวงกลมเพื่อทำให้เป็นรูปต่างๆ เช่น พิพซ่า ได้อีกด้วย

Sushi Style

3.Chirashi Sushi (ชิราชิ ซูชิ)
เป็นรูปแบบการจัดวางเนื้อปลา และอาหารทะเลต่างๆวางลงบนข้าวและตกแต่งด้วยผักผลไม้เพื่อใช้กินพร้อมกับข้าวเหมือนกับปลาดิบลาดข้าว โดยไม่ได้อาศัย Seaweed

Osaka

4.Oshi Sushi (โอชิ ซูชิ)
เป็นรูปแบบการทำซูชิที่พัฒนามาจาก เมือง Osaka แถบคันไซ ด้วยการนำข้าวและเนื้อวางสลับกันเข้ามาอัดลงในแบบแม่พิมพ์ ที่มีทั้งรูปสี่เหลี่ยมสั้นยาว ต่างกัน แล้วนำส่วนผสมอัดลงมาในพิมพ์ พร้อมกับแกะแบบออกมาตัดเป็นคำ ซึ่งสามารถสร้างรูปแบบได้สวยงามและมีเอกลักษณ์หลายหลายรูปแบบตามแต่จิตนาการของ Sushi Chef

5.Inari Sushi (อินาริ ซูชิ)
อินะริซูชิ ทำจากเต้าหู้ที่มีลักษณะเป็นถุงสีน้ำตาล และใส่ข้าว ประยุกต์ใส่เนื้อและผักต่างๆ

จินตนาการซูชิ โดย เขตต์ โหรศิลป์

Sushi Time 2 By Khate Horasilp Slideshow: Khate’s trip to Portland, Oregon, United States was created by TripAdvisor. See another Portland slideshow. Create your own stunning slideshow with our free photo slideshow maker.

ผลงานจินตนาการซูชิ “เครื่องเคียง เรียงซอส” โดย Thai-Sushi เขตต์ โหรศิลป์
Visit the SUSHI STYLE By Khate Horasilp
Visit the SALAD STYLE By Khate Horasilp
Visit the NIGIRI STYLE By Khate Horasilp
Visit the SASHIMI STYLE By Khate Horasilp
Visit the MAKI STYLE By Khate Horasilp
Visit the SPECIAL MAKI STYLE By Khate Horasilp

www.thailandsushi.com By Khate Horasilp: Art Work Thai-Sushi Style “ซูชิ เครื่องเคียง เรียงซอส” โดย เขตต์ โหรศิลป์: thailandsushi@hotmail.comLeave a Reply