THAI-SUSHI AROUND

Thai-Sushi Around The World By Khate Horasilp ร้านอาหารไทยซูชิทั่วโลก โดย เขตต์ โหรศิลป์

รวบรวมร้านอาหาร Thai-Sushi ตามสถานที่ต่างๆทั่วโลก

Thai Foods

ร้านอาหาร ไทยซูชิ บาร์ที่มีอยู่ทั่วไปในอเมริกา ซึ่งเป็นที่นิยม และกำลังเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาให้ร้านอาหารไทย มีบาร์ซูชิ เพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มยอดขายของร้าน

ผักผลไม้ไทย

เพราะอาหารไทยเป็นอาหารที่สามารถรับประทานร่วมกับซูชิได้เป็นอย่างดี ด้วยรูปแบบอาหาารที่ใช้ข้าวเป็นหลัก ในร้านอาหารไทยจะมีข้าวเหนียว ซึ่งก็สามารถกินร่วมกับอาหารญี่ปุ่นได้

บางร้านอาหาารญี่ปุ่นจะกลับเป็น App เสริมอาหารไทยและบางร้าน อาหารญี่ปุ่นจะเพิ่มมาพร้อมกับบาร์ดื่มเพิ่มยอดขายเครื่องดื่ม จึงทำให้ซูชิในร้านอาหารไทยเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ด้วยการบริการลูกค้าแบบ รับประทานอาหารหลักคืออาหารไทย และนั่งดื่มที่บาร์ดื่มกินแกล้มกับซูชิบาร์ พัฒนาการต่างๆเป็นการพัฒนาที่ต้องอาศัยความใจและความพยายามของพวกเราฅนไทยที่จะช่วยกันพัฒนาโดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์มากจน สูญเสียความเป็นร้านอาหารไทย

สิ่งที่ดีที่สุด คือ การเพิ่มซูชิอย่างมีเอกลักษณ์แบบไทยๆ และไม่ทำให้ซูชิบาร์ของญี่ปุ่นต้องเกิดความเสียหายจากการพัฒนาของเรา

ความสวยงามของอาหารไทย

อาหารไทยซูชิ มีประโยชน์ต่อการเพิ่มงานและเพิ่มศักยภาพให้กับร้านอาหารไทย เพื่อเป็นที่ยอมรับในอเมริกาว่าลูกค้าสามารถเลือกที่จะกิน ซูชิบาร์และไทยได้อย่างเข้ากัน ในสถานที่เดียว และหวังว่าวันหนึ่งร้านไทยซูชิจะเน้นพัฒนาการ โดย ซูชิเชฟฅนไทย ฝีมือการตกแต่ง ลิ้นชิมรสแบบฅนไทย จะช่วยกันพัฒนาฝีมือรูปแบบการปรับแต่งให้มีเอกลักษณ์ เป็นรูปแบบเฉพาะฝีมือฅนไทยและรสชาติที่มีเอกลักษณ์แตกต่างแต่ที่ไม่ทำลายพื้นฐานคุณค่าของอาหารญี่ปุ่นที่มีอยู่เดิม

วันหนึ่ง Thai-Sushi จะรับประกันอาชีพ งาน และทางเลือกให้กับฅนไทยที่สามารถจะปรับปรุงสร้างเอกลักษณ์ให้กับร้านอาหารไทย เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับร้านอาหารไทยให้มีทางเลือกที่สามารถแข่งขันกับร้านอาหาร อิตาลี ร้านอาหารอเมริกัน ร้านอาหารจีน ร้านอาหารญี่ปุ่น เองได้อย่างเป็นมิตรต่อไป

ตัวอย่างร้านอาหาร Thai-Sushi Restaurant และความสวยงามที่สอดคล้องกันระหว่าง Thailand and Japan เป็นตัวอย่างการผสมผสานเพื่อความสำเร็จร่วมกันของ Asia

Thai-sushi Restaurant Aroud The World Slideshow: Khate’s trip from Portland, Oregon, United States to Japan was created by TripAdvisor. See another Japan slideshow. Create your own stunning free slideshow from your travel photos.

www.thailandsushi.com By Khate Horasilp: Art Work Thai-Sushi Style “ซูชิ เครื่องเคียง เรียงซอส” โดย เขตต์ โหรศิลป์: thailandsushi@hotmail.comLeave a Reply